YLEISET SOPIMUSEHDOT

TOIMITUS

Tuotteiden arvioitu toimitusaika on ilmoitettu tarjouksen yhteydessä.
Mikäli toimitusaika venyy tätä pidemmäksi esimerkiksi epidemiatilanteen vuoksi, pyrimme ilmoittamaan tästä asiakkaalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Toimitamme tuotteet asiakkaan valitsemaa toimitustapaa käyttäen.

Varastoltamme noudettavaksi tilattuja tuotteita säilytämme kolme viikkoa, jonka jälkeen tuotteet voidaan hävittää. Tämä ei poista asiakkaan maksuvelvollisuutta. Tuotteiden pidemmästä varastoinnista sovittava erikseen.

TILAUKSEN PERUMINEN JA PALAUTUKSET

Mikäli haluat perua tilauksen ennen valmistusta, ota yhteyttä myyntiimme välittömästi. Karkaistuilla lasituotteilla on 1h peruuttamisaika. Tilauksen noutamatta jättäminen ei ole tilauksen peruutus – emme lunasta palautuneita lähetyksiä.

Tuotteilla on kuluttajansuojalain (6 luku, 15 §) mukainen 14 vuorokauden palautusoikeus, lukuun ottamatta asiakkaalle yksilöityjä tai muita kuluttajansuojalaissa (6 luku, 16 §) mainittuja tuotteita. Yksilöityjä tuotteita ovat mm. kaikki tuotteet, jotka on valmistettu asiakkaan mittojen mukaan. Mittatilaustyönä tehdyillä laseilla ei siis ole palautusoikeutta.

Palautettavan tuotteen on oltava käyttämätön ja samanlaisessa kunnossa kuin se oli asiakkaalle toimitettaessa.
Tuotetta palautettaessa on palautettava myös kaikki tuotteen mukana seurannut materiaali, kuten tuotteiden alkuperäispakkaukset. Asiakas vastaa palautuksen kustannuksista.

Kaikki tehdyt tilaukset ovat sitovia. Jos tilaus jätetään noutamatta/maksamatta, on meillä oikeus siirtää maksun perintä laskutukseen/perintään ja periä tästä aiheutuvat kulut.

Noudatamme toiminnassamme yleistä, hyvää toimintatapaa, sähköisen kaupankäynnin pelisääntöjä sekä normaaleja kuluttajakauppaa koskevia lakeja.

Kuluttajansuojalain mukainen peruutus- ja palautusoikeus ei koske yritysten välistä kauppaa.

TUOTETIEDOT -JA HINNAT

Tuotteiden hinnat ilmoitetaan euroissa (€). Hinnan sisältämä suomalainen arvonlisävero 24% on ilmoitettu hintatiedon yhteydessä.

page1image43832400 page1image43838640 page1image43828656page1image43829488

VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄ

Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on asiakas velvollinen maksamaan viivästyneelle summalle viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.

Maksumuistutuksen lähettämisestä perimme aiheutuvina kuluina 5€. Mikäli laskua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, siirrämme asian perintätoimiston käsiteltäväksi.

TUOTEKUVAT JA MUUT MATERIAALIT

Tuotekuvien ja muun materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat kuvien tai materiaalien tekijöille ja/tai Lasimestari Bergholmille. Kuvat ovat esillä tekijöiden luvilla. Kuvien tai muun materiaalin kopiointi ja kaikki käyttö on kiellettyä ilman kirjallista lupaa Lasimestari Bergholmilta. Kaikki oikeudet pidetään.

Kuvat ovat havainnollistamista varten. Kuvissa esiintyvät värit ja värisävyt ovat mahdollisimman lähellä oikeiden/käytettävien tuotteiden värisävyjä. Mutta ne eivät aina vastaa täysin oikean tuotteen väriä tai värisävyä.

KULJETUSPALVELU

Kun toimitustavaksi valitaan kuljetus, asiakas saa tuotteen ilmoittamaansa toimitusosoitteeseen.

Toimitettavat tuotteet kuljetetaan kohdeosoitteeseen alaovelle, toimitukseen ei kuulu tuotteen kantaminen asuinhuoneistoon tai siirtäminen rakennuksen eri kerrostoihin. Mikäli toimitus halutaan asuinhuoneistoon kannettuna, eli niin sanotusti kotiin kuljetettuna, on tämä sovittava myyjän kanssa erikseen. Hankalien yhteyksien päässä toimitus voidaan tehdä rahtiterminaaliin tai vastaavaan.

Asiakkaan tulee varmistaa, että joku on tuotteiden saapuessa vastaanottamassa, tarkistamassa ja kuittaamassa toimituksen.
Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta annetusta puhelinnumerosta, emme ole velvoitettuja toimittamaan tavaraa. Ylimääräinen kuljetus laskutetaan erillisenä työtehtävänä.

Jos toimitus viivästyy sen takia, että vastaanottajaa ei tavoiteta sovittuna aikana, tavaran säilyttämisestä aiheutuvat maksut peritään asiakkaalta.

Asiakas on velvollinen tarkistamaan tilattujen tuotteiden mitat ja valitsemaan sopivan toimitustavan. Jos valittu toimitustapa ei sovi tilatuille tuotteille – asiakkaan tulee ottaa yhteyttä uuden toimitustavan sopimiseksi.

page2image43990048

MITOITUS JA ASENNUSPALVELUT

Kun mitoituspalvelu on tilattu ja sovittu, on mitoitustilan oltava vapaana, mitoituskunnossa ja pinnat valmiina. Mitoitustyöt tehdään aina valmiisiin viimeisteltyihin pintoihin. Jos näin ei ole, mitat tullaan ottamaan vasta kun kaikki tarvittavat viimeistellyt, kuten laatoitukset on tehty. Ylimääräinen mitoituskäynti laskutetaan erillisenä työtehtävänä.

Asennushetkellä asennuspaikan on oltava vapaa ja asennuksen edellyttämässä kunnossa sekä valaistukseltaan, siisteydeltään, työturvallisuudeltaan yms. lain ja asetusten vaatimassa kunnossa. Emme vastaa pinnoista emmekä pintojen alla olevista rakenteista emmekä näiden aiheuttamista vaurioista. Asiakas tai asiakkaan edustaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista puutteista myös pintarakenteiden alla. Asiakas vastaa lupien ja viranomaismääräysten vaatimusten noudattamisesta. Asennus voidaan jättää tekemättä, jos asennuspaikalla on puutteita, jotka vaikuttavat turvallisuuteen tai materiaalien kestävyyteen.

Virhe-, vika- ja vahinkotilanteissa emme vastaa välillisistä kustannuksista. Havaituista puutteista ja virheistä on asiakkaan tai asiakkaan edustajan ilmoitettava viipymättä ja annettava mahdollisuus puutteen/virheen korjaamiseen kohtuullisessa ajassa. Emme korvaa asiakkaan aiheuttamia vaurioita.

HINNAT JA TUOTTEET

Hinnoista sovitaan yhdessä myyjän ja asiakkaan kanssa. Toimituskulut eivät sisälly automaattisesti myytävän tuotteet hintaan, ellei niin ole erikseen myyjän kanssa sovittu. Lasituotteet eivät sisällä kartonkipakkausta tai muuta vastaavaa, vaan tuotteet ovat noudettavissa/kuljetettavissa sellaisenaan. Tuotekuvat ovat suuntaa antavia ja ne voivat poiketa myytävästä tuotteesta. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Lasimestari Bergholm ei ole vastuussa asiakkaan tekemien tilausten soveltuvuudesta eri rakennuskohteisiin. Asiakkaan vastuulla on varmistaa tuotteiden sopivuus sekä lakien ja rakennusmääräysten mukainen soveltuvuus rakennuskohteessa. Kaikista tuotteista ei ole kirjallisia asennus- ja hoito-ohjeita, sillä tuotteet ovat tarkoitettu ammattilaisen asennettavaksi. Jos olet epävarma tuotteiden soveltuvuudesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun ennen tilauksen tekemistä.

TAKUU JA REKLAMAATIOT

Mikäli tuotteessa ilmenee virheitä, tulee asiakkaan ottaa välittömästi yhteyttä meihin, jotta voimme sopia tuotteen korjaamisesta, korvaamisesta tai palauttamisesta. Asiakkaan tulee tarkastaa tuote huolellisesti heti toimituksen tai noudon yhteydessä kuljetusvaurioiden varalta. Kuljetusvaurioista on reklamoitava välittömästi Lasimestari Bergholmille, sekä tarvittaessa dokumentoitava vauriot.

Takuun edellytyksenä on, että tuotteen asennusohjeita on noudatettu huolellisesti

Takuuvastuu edellyttää, että tuotetta on käytetty valmistajan ja myyjän ohjeiden mukaisesti. Lasimestari Bergholm vapautuu takuuvastuusta, mikäli on todennäköistä, että tuotteen huonontuminen tai vioittuminen on johtunut kuluttajan toiminnasta.

Lasin laatua tarkastellaan kahden metrin etäisyydeltä kohtisuoraan lasipintaan nähden normaalissa päivänvalossa. Virhe lasissa, kuten naarmu tulee havaita tällä ohjeistetulla tarkasteluetäisyydellä.

Reklamaatio tulee suorittaa myyjälle viimeistään seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

TAKUU EI KATA:

– Tuotteen normaalin toistuvan käytön aiheuttamaa kulumista / luonnollista kulumista.
– Ylivoimaisten esteiden, kuten onnettomuuden, vaikutuksia.
– Käyttäjän tai kolmannen henkilön huolimattomuuden tai tahallisen teon vaikutuksia.
– Vikoja, jotka ovat aiheutuneet pakkaukseen kulkeutuneiden vieraiden esineiden, hyönteisten, nesteiden tai voimakkaiden luonnonolosuhteiden, kuten äärimmäisten lämpötilojen, vaikutuksesta.

YLIVOIMAINEN ESTE

Lasimestari Bergholmilla ei ole velvollisuutta ylittää niitä ylivoimaisia esteitä, joiden voidaan katsoa aiheuttavan viivästystä tai kokonaan estävän asiakkaan ja Lasimestari Bergholmin välisen sopimuksen täytäntöönpanon. Ylivoimaisiksi esteiksi katsotaan ne esteet, jotka ovat Lasimestari Bergholmin välittömän vaikutusvallan ulkopuolella. Joita voivat olla: tietoverkon toiminnan häiriöt, sähköverkon toiminnan häiriöt, luonnonmullistukset, katastrofit, työtaistelutoimenpiteet ja lakot, tulipalot, mellakat, sota tai sodan uhka tai muut viranomaisten toimenpiteet.

NOUDATAMME LASIN VASTAANOTOSSA, KÄSITTELYSSÄ, VARASTOINNISSA, KULJETUKSESSA, REKLAMAATIOISSA JA TAKUUEHDOISSA SUOMEN TASOLASIYHDISTYS RY:N OHJEISTUSTA. LISÄKSI KÄYTÖSSÄMME ON SUOMEN TASOLASIYHDISTYS RY:N LASIN PUHDISTUSOHJEET.

KLIKKAA PUNAISTA TEKSTIÄ: LUE SUOMEN TASOLASIYHDISTYS RY:N OHJEISTUS